Zgłaszanie wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019-1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, przyjęto możliwe kanały zgłaszania nieprawidłowości w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu:

1. poczta elektroniczna na adres Inspektora Ochrony Danych

iod@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

2. pisemnie na adres Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych

Sądu Rejonowego

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 32

61-745 Poznań

Aktualnie nie uchwalono przepisów implementujących szczegółowo ww. dyrektywę do systemu prawnego w Polsce.

Rejestr zmian dla: Zgłaszanie wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych