Zawiadomienie o naruszeniu poufności danych osobowych w dniu 22.06.2020r.

ZAWIADOMIENIE

 1. I.                    OPIS NARUSZENIA

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 22 czerwca 2020 roku mogło dojść do naruszenia poufności danych osobowych, polegającego na ujawnieniu osobom nieupoważnionym danych osobowych uczestników postępowań prowadzonych w ramach II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przez P. Sędzię Magdalenę Fluder znajdujących się na służbowym laptopie Pani Sędzi, który został utracony przez Sąd. Nieuprawniona osoba poprzez zalogowanie się do komputera służbowego Pani Sędzi mogła uzyskać dostęp do Państwa danych, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, imiona rodziców, dane dotyczące zarobków i posiadanego majątku, numer dowodu osobistego. Komputer służbowy Pani Sędzi nie został odnaleziony, jednak posiada ona zabezpieczenia techniczne przed dostępem osób nieuprawnionych.

 1. II.                  MOŻLIWE KONSEKWENCJE NARUSZENIA

Konsekwencją tego naruszenia dla Państwa mogą być:

 • pozyskanie Państwa danych przez nieokreślone osoby, w tym do celów przestępczych,
 • wykorzystanie pozyskanych danych do założenia kont internetowych na Państwa dane,
 • wykorzystanie danych do zawierania umów (w tym pożyczek) na Państwa szkodę,
 • próby podszycia się przez inne podmioty w celu wyłudzenia od Państwa dodatkowych informacji (np. danych kart płatniczych),
 • wykorzystanie Państwa danych do rejestracji kart typu prepaid, w tym do celów przestępczych.

 

 1. III.                ŚRODKI ZASTOSOWANE W CELU ZARADZENIA NARUSZENIU

Sąd podjął następujące działania w związku z naruszeniem:

 • niezwłoczne zgłoszono naruszenie w odpowiedniej Prokuraturze oraz Urzędzie Ochrony Danych Osobowych,
 • wdrożono w Sądzie procedury polegające na deklarowaniu przez pracowników miejsc użytkowania komputerów służbowych, tak aby możliwe było ich niezwłoczne odnalezienie w razie potrzeby,
 • wszystkim pracownikom przypomniano o zakazie udostępniania danych uwierzytelniających do swoich służbowych urządzeń.

 

 1. IV.                MOŻLIWE DZIAŁANIA W CELU DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA SIĘ PRZED NEGATYWNYMI KONSEKWENCJAMI NARUSZENIA

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed konsekwencjami z pkt II mogą Państwo podjąć następujące działania:

 • Ignorować prośby od nieznanych nadawców o podanie dodatkowych danych,
 • Zachować ostrożność podczas rozmów telefonicznych z nieznanymi numerami,
 • Założyć konto w systemie informacji kredytowej (np. bik.pl) w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem,
 • Poinformować Sąd niezwłocznie po uzyskaniu informacji o nieuprawnionym wykorzystaniu Państwa danych.

 

 1. V.                  KONTAKT W SPRAWIE BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

W celu uzyskania większej informacji o zaistniałym naruszeniu lub wyjaśnieniu jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcinem Szalińskim, adres e-mail: iod@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl, tel. 662-033-473.


Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o naruszeniu poufności danych osobowych w dniu 22.06.2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2020-11-25
Publikacja w dniu:
2020-11-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2020-11-25
Publikacja w dniu:
2020-11-25
Opis zmiany:
b/d