VNs565/18/7

 

Sygn. Akt V Ns 565/18

 

                                                                   Ogłoszenie

„Dnia 16 stycznia 2019r. w Wydziale V Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Bohdanie Romanie Pawłowiczu, zmarłym dnia 1 stycznia 2017r. (Pesel 39081602735 ) ostatnio stale zamieszkałym w Puszczykowie przy ul. Kosińskiego 21.

Sąd informuje, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjne lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Poznań, dnia 16.01.2019r.

                                                                                         Ref. Sąd. M. Kuśnierczyk

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNs565/18/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-06
Opis zmiany:
b/d