VNS529/19

Sygn. Akt V Ns 529/19

 

Ogłoszenie

 

 

„Dnia 24 lipca  2019r. w Wydziale V Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  zmarłym w dniu 17 lipca 2011r. w Poznaniu Piotrze Czekalskim (PESEL 46042801472)  ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Różanej 21/14.

Sąd informuje, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjne lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                 

 

 

 

                                                                                               Ref. Sąd. M. Kuśnierczyk

 

Rejestr zmian dla: VNS529/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2019-08-09
Publikacja w dniu:
2019-08-09
Opis zmiany:
b/d