VNs1725/16

„Dnia 24 listopada 2017r. w Wydziale V Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  zmarłej w dniu 10 marca 2016r. w Poznaniu Teresie Przybeckiej (PESEL) 40030905502  ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Głuszyna 261/10.

Sąd informuje, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjne lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

Rejestr zmian dla: VNs1725/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2018-01-08
Publikacja w dniu:
2018-01-08
Opis zmiany:
b/d