VNs1098/18/7

Sygn. Akt V Ns 1098/18

 

Ogłoszenie

 

Dnia 06 lutego 2019r. w Wydziale V Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  zmarłym w dniu 18 listopada 2016r. w Poznaniu Karolu Napierale (PESEL 64072610415)   ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu Osiedle Powstań Narodowych 4/19.

Sąd informuje, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjne lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

Rejestr zmian dla: VNs1098/18/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-06
Opis zmiany:
b/d