VNs 734-19

2020-09-07

OGŁOSZENIE

 

                                                                                                                                                                  

  1. zezwolić wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 510 zł (pięćset dziesięć złotych) tytułem zapłaty odszkodowania zgodnie z treścią decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VII.7570.847.2018.14 z dnia 21 lutego 2019r. za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 124/6 o pow. 0,0053 ha, obręb Lisewo, gmina Pyzdry, stanowiącej własność Władysława Grześkiewicza; przy czym wskazana wyżej kwota depozytu ma być wypłacona na żądanie jego następców prawnych i to bez żadnych dodatkowych warunków,
  2. przyznać ustanowionemu, dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania, kuratorowi procesowemu w osobie radcy prawnego Jakuba Fryca kwotę 118,08 (sto osiemnaście złotych i 08/100 groszy, w tym 23% VAT) tytułem wynagrodzenia związanego z reprezentowaniem interesów nieznanych uczestników postępowania w niniejszej sprawie sądowej, którą nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
  3. kosztami postępowania w całości obciążyć Skarb Państwa.

                       

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

 

 

Wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.”

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNs 734-19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2020-09-07
Publikacja w dniu:
2020-09-07
Opis zmiany:
b/d