VNs 395-20

2020-09-15

           Sygn.akt VNs 395/20                                            

 

„Dnia 10 września 2020r. w Wydziale V Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  zmarłym w dniu 18 stycznia 2019r. w Poznaniu Marianie Lewandowskim (PESEL 36010905251) ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Ostrów Tumski 3.

Sąd informuje, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjne lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

Rejestr zmian dla: VNs 395-20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2020-09-15
Publikacja w dniu:
2020-09-15
Opis zmiany:
b/d