VNs 299-20

2020-11-17

 

 

Sygnatura akt V Ns 299/20

ZARZĄDZENIE

 

  1. na podstawie art. 637 § 3 kpc oraz art. 6381§1- 4  kpc ogłosić o złożonym wykazie inwentarza spadku przez Barbarę Adriannę Wolsztyńską i małoletniego Stanisława Wolsztyńskiego reprezentowanego przez ojca Macieja Wolsztyńskiego, po zmarłej w dniu 6 listopada 2016 r. w Puszczykowie, Danucie Aleksandrze Wolsztyńskiej, o numerze PESEL 66012805600, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu.

 

Pouczenie

 

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie usprawiedliwi,
  2. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku; osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza spadku, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

                                                                                                         Referendarz sądowy

                                                                                                          Marta Kuśnierczyk

Rejestr zmian dla: VNs 299-20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2020-11-17
Publikacja w dniu:
2020-11-17
Opis zmiany:
b/d