VNs 137/21

2021-07-21

  

Sygnatura akt V Ns 137/21                                                                                                                            

 

Ogłoszenie

 

 „Postanowieniem z 20 lipca 2021 r., sygn. akt V Ns 137/21 Referendarz sądowy Sądu Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny zezwolił wnioskodawcy Jackowi Kołata i Iwonie Kołata na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł, stanowiącej sumę hipoteki umownej łącznej kaucyjnej, wpisanej w księdze wieczystej Kw nr PO2P/00111616/3 na rzecz wierzyciela Antoniego Dobińskiego. Depozyt może być wypłacony wierzycielowi lub jego następcom prawnym. Wnioskodawca na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 790 ze zm.) zrzekł się uprawnienia do odbioru sumy hipoteki z depozytu sądowego z powrotem. Wzywa się wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat od wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej Sądu - pod rygorem jego likwidacji.”

 

Referendarz sądowy

Anna Sarnecka

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNs 137/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-07-20
Publikacja w dniu:
2021-07-21
Opis zmiany:
b/d