VNs 1222/17

Sygn. Akt V Ns 1222/17

 

OGŁOSZENIE

 

 

„Dnia 07 stycznia 2018r. w Wydziale V Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  zmarłym w dniu 31 stycznia 2013r. w Poznaniu Januszu Strybe (PESEL 48101902498)  ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Głazowa 45.

Sąd informuje, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjne lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                         

 

 

                                                                                      /- / referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

Rejestr zmian dla: VNs 1222/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2019-02-11
Publikacja w dniu:
2019-02-11
Opis zmiany:
b/d