VNC4608-19

2020-11-19

Sygnatura akt V Nc 4608/19                                                                                         

POSTANOWIENIE

Poznań, dnia 1 listopada 2020 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 1 listopada 2020 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Radosławowi Markowi Śmiałkowskiemu

o zapłatę 1 026,57 zł

postanawia: 

  1. oddalić wniosek powoda z dnia 29 stycznia 2020r. o nadanie klauzuli wykonalności;
  2. zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc.                         

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNC4608-19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2020-11-19
Publikacja w dniu:
2020-11-19
Opis zmiany:
b/d