VNc3080/21

2022-08-04

Sygnatura akt V Nc 3080/21                                                                                                                      

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 1 sierpnia 2022 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2022 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z

siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Katarzynie Latanowicz

- o zapłatę 11 106,00 zł

postanawia: 

           zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc.    

                          

                                                                                               /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

                                                          

 

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc3080/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2022-08-01
Publikacja w dniu:
2022-08-04
Opis zmiany:
b/d