VNc2377/20

2022-05-13

Sygnatura akt V Nc 2377/20                                                                                         

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 25 kwietnia 2022 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2022 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z

siedzibą w Warszawie

przeciwko Katarzynie Zapaśnik, Cezaremu Tarczyńskiemu

- o zapłatę 2 000,00 zł

postanawia: 

  1. uchylić postanowienie z dnia 2 kwietnia 2021r. w stosunku do pozwanego Cezarego 
          Tarczyńskiego oraz punkt 1. postanowienia z dnia 7 grudnia 2021r. 
 
       2. zawiesić postępowanie w sprawie w stosunku do pozwanego Cezarego Tarczyńskiego na 
        
          podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc. 
        

                        

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

               

 

 

zasadnicze powody rozstrzygnięcia: z uwagi na niedoręczenie przez Sąd powodowi korespondencji przeznaczonej dla pozwanego, zaistniała  przedwczesność zawieszenia postępowania w stosunku do pozwanego Cezarego Tarczyńskiego, jak przedwczesność postanowienia o umorzeniu postępowania; natomiast podstawy do zawieszenia postępowania zmaterializowały się ostatecznie z dniem 19 lutego 2022r., tj. wobec upływu ustawowego terminu na wykonanie przez powoda zobowiązania polegającego na doręczeniu za pośrednictwem  Komornika korespondencji przeznaczonej dla pozwanego Cezarego Tarczyńskiego.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc2377/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2022-04-25
Publikacja w dniu:
2022-05-13
Opis zmiany:
b/d