VNc 225/22

2022-09-20

Sygnatura akt V Nc 225/22                                                                                          

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 14 września 2022 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2022 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Eos 1  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandarazowany Fundusz Sekurytyzacyjny

z siedzibą w Warszawie

przeciwko Krzysztofowi Wiczyńskiemu

- o zapłatę 19 482,86 zł

postanawia: 

               zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc.

                          

                                                                                               /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 225/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2022-09-14
Publikacja w dniu:
2022-09-20
Opis zmiany:
b/d