VNc2053/21

2022-09-21

Sygnatura akt V Nc 2053/21                                                                                        

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 14 września 2022 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2022 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Ultimo Portfolio Investment ( Luxembourg ) Spółka Akcyjna z siedzibą w Luksemburgu

przeciwko Patrycji Brygidzie Konopce

- o zapłatę 9 068,00 zł

postanawia: 

  1. oddalić niosek powoda z dnia 14 grudnia 2021r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi 
         zapłaty  wydanemu w powyższej  sprawie;

        2. umorzyć postępowanie.

                          

                                                                                               /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

                                                                              

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

Rejestr zmian dla: VNc2053/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2022-09-14
Publikacja w dniu:
2022-09-21
Opis zmiany:
b/d