VNc1975/21

2022-09-07

Sygnatura akt V Nc 1975/21                                                                                        

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2022 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Everest Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

przeciwko Aleksandrowi Maćkowiakowi

- o zapłatę 3 456,85 zł

postanawia: 

  1. umorzyć postępowanie;
  2. zwrócić powodowi kwotę 100 zł stanowiącą połowę opłaty sądowej od pozwu.

                          

                                                                                               /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc1975/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2022-08-31
Publikacja w dniu:
2022-09-07
Opis zmiany:
b/d