VNc1648/21 , Co 719/22

2022-09-22

Sygnatura akt V Nc 1648/21, Co 719/22                                                                       

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 14 września 2022 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2022 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Recoverso RMC OU z siedzibą w Tartu mnt 53 Okręg Kesklinna, miasto Tallin,

prowincja Harju 10115 (Estonia)

przeciwko Michałowi Marczyńskiemu

- o zapłatę 3 799,50 zł

postanawia: 

  1. oddalić niosek powoda z dnia 22 lutego 2022r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi
            zapłaty  wydanemu w powyższej  sprawie; 

        2.  umorzyć postępowanie.
 
 
 
                          

                                                                                               /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

                                                                              

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

Rejestr zmian dla: VNc1648/21 , Co 719/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2022-09-14
Publikacja w dniu:
2022-09-22
Opis zmiany:
b/d