VNc875/20/7

2021-04-30

Sygnatura akt V Nc 875/20                                                                                        

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 26 kwietnia 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Transportu Miejskiego

przeciwko Mateuszowi Polusowi

o zapłatę 200,00 zł

postanawia: 

             umorzyć postępowanie.

 

/-/ Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

  

  

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc875/20/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-04-26
Publikacja w dniu:
2021-04-30
Opis zmiany:
b/d