VNc 702/20

2021-10-13

Sygnatura akt V Nc 702/20                                                                                        

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 28 września 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z

siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Marlenie Wisła

- o zapłatę 316,45 zł

postanawia: 

              umorzyć postępowanie w sprawie na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 kpc.

                          

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

               

 

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 702/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-09-28
Publikacja w dniu:
2021-10-13
Opis zmiany:
b/d