VNc 613/21

2022-09-22

Sygnatura akt V Nc 613/21                                                                                          

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 13 września 2022 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2022 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

przeciwko Józefowi Walkowiakowi

o zapłatę 400,32 zł

postanawia: 

  1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany dnia 17 maja 2021r.;
  2. uchylić punkt 2 postanowienia z dnia 9 stycznia 2022r.;
  3. uchylić postanowienie wydane dnia 8 czerwca 2022r.;
  4. zawiesić postępowanie na podstawie art. 174 § 1 pkt. 1 kpc z uwagi na śmierć pozwanego, 
           która nastąpiła 10 lutego 2021r.       

                          

                                                                                               /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

               

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 613/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2022-09-13
Publikacja w dniu:
2022-09-22
Opis zmiany:
b/d