VNc 6123/19

2021-06-11

 

                 

Sygnatura akt V Nc 6123/19                                                                                      

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 8 czerwca 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz

Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku

przeciwko Arturowi Bartoszakowi

o zapłatę 5 684,00 zł

postanawia: 

  1. oddalić wniosek powoda o podjęcie zwieszonego postępowania,
  2. umorzyć postępowanie

                                                   albowiem

powód nie podjął próby doręczenia za pośrednictwem komornika sądowego.

                  

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

                                                              

 

                                 

 

  

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia.

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 6123/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-06-08
Publikacja w dniu:
2021-06-11
Opis zmiany:
b/d