VNc 5811/19

2022-01-14

Sygnatura akt V Nc 5811/19                                                                                      

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 9 stycznia 2022 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2022 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Financial Services Collection Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Poznaniu

przeciwko Natalii Ratajczak

- o zapłatę 651,00 zł

postanawia: 

  1. oddalić wniosek powoda z 27 sierpnia 2021r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi
           zapłaty;
       
      2.  zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 §  1 pkt. 6 kpc.

                          

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 5811/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2022-01-09
Publikacja w dniu:
2022-01-14
Opis zmiany:
b/d