VNc 476/20

2021-06-10

Sygnatura akt V Nc 476/20                                                                                           

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 4 czerwca 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

przeciwko Janowi Bergerowi

o zapłatę 1 600,00 zł

postanawia: 

                   umorzyć postępowanie.

                          

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

               

   

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 476/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-06-04
Publikacja w dniu:
2021-06-10
Opis zmiany:
b/d