VNc 3912/20

2021-09-30

Sygnatura akt V Nc 3912/20                                                                                      

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 22 września 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz

Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku

przeciwko Maciejowi Kubince

- o zapłatę 635,00 zł

postanawia: 

  1. oddalić wniosek klauzulowy powoda z 1 czerwca 2021r.
  2. zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 par. 1 pkt. 6 kpc.

                          

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

               

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 3912/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-09-22
Publikacja w dniu:
2021-09-30
Opis zmiany:
b/d