VNc 3636/20

Sygnatura akt V Nc 3636/20                                                                                         

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 22 listopada 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko Mariuszowi Królikowi

- o zapłatę 3 969,10 zł

postanawia: 

  1. oddalić wniosek powoda z dnia 24 lutego 2021r. o  nadanie klauzuli wykonalności nakazowi 
         zapłaty wydanemu w powyższej sprawie.
        
       2.  zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc. 

                          

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 3636/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-11-22
Publikacja w dniu:
2021-12-01
Opis zmiany:
b/d