VNc 3551/21

2022-11-24

Sygnatura akt V Nc 3551/21                                                                                        

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 13 listopada 2022 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2022 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko Mahdi Boutahrze

- o zapłatę 884,86 zł

postanawia: 

                umorzyć postępowanie.                           

                                                                                               /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 3551/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2022-11-13
Publikacja w dniu:
2022-11-24
Opis zmiany:
b/d