VNc 3415/20

2021-09-30

Sygnatura akt V Nc 3415/20                                                                                         

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 21 września 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Rafałowi Markowi Mierzejewskiemu

o zapłatę

postanawia: 

  1. oddalić wniosek klauzulowy powoda z 05 maja 2021r.
  2. zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc.

                          

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

                    

 

      

 

 

           

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

                                                                  

 

                                                   

 

Rejestr zmian dla: VNc 3415/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-09-21
Publikacja w dniu:
2021-09-30
Opis zmiany:
b/d