VNc 3057/20

2021-04-30

  

Sygnatura akt V Nc 3057/20                                                                                         

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 27 kwietnia 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Wspólnota Mieszkaniowa na osiedlu Działyńskiego 1G-K w Swarzędzu

przeciwko Maciejowi Zandeckiemu

o zapłatę 4 980,00 zł

postanawia: 

  1. oddalić wniosek powoda z dnia 26 listopada 2020r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w powyższej  sprawie;     
  2. zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 kpc pkt. 6 k.p.c.

                          

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

              

 

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 3057/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-04-27
Publikacja w dniu:
2021-04-30
Opis zmiany:
b/d