VNc 2772/20

2021-10-13

Sygnatura akt V Nc 2772/20                                                                                      

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 8 października 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Recoverso RMC OU z siedzibą w Tartu mnt 53 Okręg Kesklinna, miasto Tallin,

prowincja Harju 10115 (Estonia)

przeciwko Monice Kościelnie

- o zapłatę 3 202,70 zł

postanawia: 

             zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc.

                          

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

               

  

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 2772/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-10-08
Publikacja w dniu:
2021-10-13
Opis zmiany:
b/d