VNc 2581/20

2021-07-20

Sygnatura akt V Nc 2581/20                                                                                         

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 21 maja 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" w Poznaniu

przeciwko Annie Smolińskiej

o zapłatę 2 991,34 zł

postanawia: 

  1. oddalić wniosek powoda o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w powyższej  sprawie.      
  2. zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc.

                          

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 2581/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-05-21
Publikacja w dniu:
2021-07-20
Opis zmiany:
b/d