VNc 2336/20

Sygnatura akt V Nc 2336/20                                                                                      

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 23 lipca 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Mikołajowi Szkudlarkowi

- o zapłatę 270,40 zł

postanawia: 

          umorzyć postępowanie.

 

                                                       /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

                                              

zasadnicze motywy rozstrzygnięcia

zgodnie z art.  182§  1 pkt. 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1

pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

 

 

                          

                                                                                                                /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

               

 

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VNc 2336/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-07-23
Publikacja w dniu:
2021-11-29
Opis zmiany:
b/d