VNc 1994/20

2021-08-26

Sygnatura akt V Nc 1994/20                                                                                      

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 19 sierpnia 2021 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2021 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

przeciwko Grzegorzowi Wojtanowskiemu

o zapłatę 791,51 zł

postanawia: 

  1. oddalić wniosek powoda o zasądzenie od pozwanego kwoty 113,91 zł (sto trzynaście
          złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) z tytułu zwrotu kosztów postępowania 
 
           doręczeniowego w sprawie Kmn 73/20 
 
       2. umorzyć postępowanie.

                          

 

 

                                                                                              /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

                            

                                               

             

acacPouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu w terminie tygodniowym od jego doręczenia. Strona może również złożyć wniosek o jego uzasadnienie. W przypadku wniosku o uzasadnienie tygodniowy termin na złożenie skargi rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

 

    

Rejestr zmian dla: VNc 1994/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-26
Opis zmiany:
b/d