VN5161-19

2020-11-19

Sygnatura akt V Nc 5161/19                                                                                      

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 31 października 2020 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2020 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Pawłowi Wolkiewiczowi

o zapłatę 539,40 zł

postanawia: 

  1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 13 grudnia 2019r.;
  2. oddalić wniosek powoda z dnia 03 lutego 2020r. o nadanie klauzuli wykonalności;
  3. zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc.                         

                                                                                               /-/ referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: VN5161-19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2020-11-19
Publikacja w dniu:
2020-11-19
Opis zmiany:
b/d