vc3653-18

Sygnatura akt V C 3653/18                                                                                                                        

                                                                          POSTANOWIENIE

                                                                                                                                                                       Poznań, dnia 5 września 2019 r.

 

Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2019 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Miasto Poznań

przeciwko Romie Michalak

- o zapłatę 9 087,00 zł

postanawia: 

  1. podjąć zawieszone postępowanie;
  2. ustanowić dla pozwanej Romy Michalak, nieznanej z miejsca pobytu, kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Jarosława Matuszaka, adres kancelarii: ul. Szkolna 15/4 61-832 Poznań.
  3. publiczne ogłoszenie w budynku sądowym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu oraz lokalu Urzędu Miasta Poznania o ustanowieniu kuratora.

 

/-/ Referendarz sądowy Marta Kuśnierczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: vc3653-18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Naskrent
Dokument z dnia:
2019-09-16
Publikacja w dniu:
2019-09-16
Opis zmiany:
b/d