V Ns 995/18

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu prowadzi sprawę V Ns 995/18 z wniosku Miasta Poznania o zasiedzenie nieruchomości położonej w Poznaniu określonej jako działka 18/7, zajętej pod ulicę Wierzbięcice, arkusz mapy 5 obręb Wilda, o powierzchni 37 m², objętej księgą wieczystą o numerze Kw  Wilda T 33 K 841. Tabularnymi, ostatnio wpisanymi w 1896 roku właścicielami nieruchomości byli Ernest Jentsch i Maria Jentsch z domu Ehrlich. Sąd wzywa wszelkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do sądu, w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy, o ile zostanie udowodnione”.

Auf Antrag der Stadt Poznań ist vor dem Amtsgericht Poznań - Nowe Miasto i Wilda in Poznań ist unter dem AZ: V Ns 995/18 ein Verfahren iiber die Feststellung der Ersitzung anhangig. Die Sache betrifft ein in Poznań in der ul. Wierzbięcice gelegene Grundstuck mit einer Flachę von 37 m2, Parzelle 18/7, Kartenblatt 5, Gemarkung Wilda, fur welches ein Grundbuch KW Wilda Band 33 Kartę 841 gefuhrt wird. Die zuletzt eingetragenen Eigentumer (Eintragung vom Jahr 1896) waren Ernst Jentsch und Maria Jentsch geb. Ehrlich.

Alle Personen, die es betrifft, werden aufgefordert, innerhalb von 3 Monaten ab dem Datum der Veróffentlichung sich mit dem Gericht in Verbindung zu setzen, ansonsten wird das Gericht Uber die Ersitzung zu Gunsten des Antragstellers entscheiden, sofem sie bewiesen wird.

Rejestr zmian dla: V Ns 995/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Pieczyńska
Dokument z dnia:
2019-05-13
Publikacja w dniu:
2019-05-13
Opis zmiany:
b/d