V Ns 987/19

V Ns 987/19

 

 

 

 

„W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 987/19 z wniosku Zofii Czarneckiej przy udziale Bożeny Gubieni, Piotra Czarneckiego, Grzegorza Macieja Czarneckiego, Zygmunta Kazimierza Stachowiaka, Anny Kaczmarek, Wojciecha Stachowiaka, Ireny Kowalskiej i Stanisława Gałązki o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Wojdzie (Wojda) z domu Kulesza, córce Józefa i Magdaleny, urodzonej 15 sierpnia 1925 r. a zmarłej 13 marca 2013 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Nadma (powiat wołomiński, gmina Radzymin). Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie spadkowe i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

 

/-/ sędzia Kinga Kapelska

Rejestr zmian dla: V Ns 987/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bartkowiak
Dokument z dnia:
2020-11-02
Publikacja w dniu:
2020-11-02
Opis zmiany:
b/d