V Ns 976/13

sygn. akt V Ns 976/13

Zarządzenie

 

Dnia 5 marca 2019r.

 

Przewodniczący SSR Michał Tasarek, Wydział V Cywilny Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

V Ns 976/13

w sprawie z wniosku Skarbu Państwa -Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto

Przy udziale uczestników postępowania:

  1. Komornika Sądowego przy w Sądzie Rejonowym  Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu –  Tymoteusz Jacyny - Onyszkiewicza
  2. Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto - Administracyjny Organ Egzekucyjny
  3. Pawła Łodygi

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

  1. na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. z dnia 21.11.2006r.) wzywa się uczestników postępowania - do odbioru depozytu sądowego w kwocie 227 zł – złożonego w tutejszym sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 6.03.2014r. w sprawie V Ns 976/13 z tytułu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 podatnika Pawła Łodygi - z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto – po wykazaniu swoich ustawowych uprawnień do przejęcia tej kwoty - w terminie 3 lat od dnia odebrania niniejszego wezwania pod rygorem likwidacji depozytu

Przewodniczący V wydziału cywilnego

SSR Michał Tasarek

Rejestr zmian dla: V Ns 976/13

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Waligóra
Dokument z dnia:
2019-05-21
Publikacja w dniu:
2019-05-21
Opis zmiany:
b/d