V Ns 967/19

 

Sygn. akt V Ns 967/19

 

„W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 967/19 z wniosku Krystyny Świergiel o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Świergiel, synu Jana i Janiny, urodzonym 5 kwietnia 1954 r. a zmarłym 18 września 2019 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Czerwonaku. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie spadkowe i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

 

/-/ sędzia Kinga Kapelska

Rejestr zmian dla: V Ns 967/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bartkowiak
Dokument z dnia:
2020-09-08
Publikacja w dniu:
2020-09-08
Opis zmiany:
b/d