V Ns 923/19

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

„Do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wpłynął wykaz inwentarza sporządzony w dniu 21 sierpnia 2019 r. przed notariuszem Ireną Antkowiak – w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (nr rep. A. 5142/2019). Wykaz inwentarza dotyczy majątku pozostałego po zmarłym w dniu 3 września 2017 r. Tomaszu Beszterdzie (Besztarda), nr PESEL 59052702439, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Orzechowej 24/4.

Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

                                                                                                                                                                                  / - / Ref. Sąd. Hanna Stasiak

Rejestr zmian dla: V Ns 923/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Bandyk
Dokument z dnia:
2019-09-13
Publikacja w dniu:
2019-09-13
Opis zmiany:
b/d