V Ns 92/20

,,W Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w sprawie o sygn. akt V Ns 92/20 z wniosku Skarbu Państwa Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Poznaniu toczy się postępowanie o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w postaci automatów do gier:

Hot Spot nr GZ – HS-0027 wraz z przynależnościami (księga magazynowa D/418/2015),

Super Bank nr GZ-SB-0131 wraz z przynależnościami (księga magazynowa D/418/2015),

Hot Spot nr CW/HS064 wraz z przynależnościami (księga magazynowa D/452/2015),

Hot Spot nr CW/HS077 wraz z przynależnościami (księga magazynowa D/452/2015),

Hot Spot nr GZ – HS-0029 wraz z przynależnościami (księga magazynowa D/417/2015),

Super Bank nr GS– SB-0130 wraz z przynależnościami (księga magazynowa D/417/2015),

Super Bank nr GZ – SB-0118 wraz z przynależnościami (księga magazynowa D/451/2015),

Hot Spot nr GZ – HS-0050 wraz z przynależnościami (księga magazynowa D/451/2015),

Sąd wzywa zainteresowanych, w tym w szczególności następców prawnych Collin Williams Sp. z o.o. w Gdańsku, do wzięcia udziału w postępowaniu.

 

Sąd ustanowił dla nieznanego uczestnika kuratora w osobie radcy prawnego Kamila Płowucha, adres: ul. Ku Cytadeli 2, Poznań, 

Sąd wzywa następców prawnych Colin Williams Sp. z o.o. w Gdańsku  do zgłoszenia swojego udziału w sprawie oraz wykazania swojego następstwa prawnego po wyżej wymienionym w terminie 1 miesiąca pod rygorem przyjęcia, że wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.

Rejestr zmian dla: V Ns 92/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Waligóra
Dokument z dnia:
2020-06-26
Publikacja w dniu:
2020-06-26
Opis zmiany:
b/d