V Ns 911/17

 

 

V Ns 911/17

 

 

 

„W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 911/17 z wniosku Macieja Rozmarynowskiego o stwierdzenie zgonu Carla Riedel urodzonego 28 lutego 1865 r. w Seifenberg, żonatego z Emilią, ojca Herthe, która zmarła w 1906 r., do dnia 20 sierpnia 1920 r. zamieszkałego w Puszczykówku, pełniącego funkcję Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Ogniowych w Poznaniu, w lutym 1923 r. przebywającego w Lipsku.

Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o Carlu Riedel, aby w terminie trzech miesięcy przekazały je sądowi”;

 

 

 

/-/ sędzia Kinga Kapelska

Rejestr zmian dla: V Ns 911/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bartkowiak
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d