V Ns 86/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny ogłasza, że w tut. Sądzie w V Wydziale Cywilnym pod sygn. V Ns 86/20 toczy się postępowanie z wniosku Marcina Wojciecha Pawlaka, przy uczestnictwie Henryki Stefanii Pawlak o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Błażeju Pawlaku, synu Seweryna
i Krystyny Marii Cegiołka, zmarłym 2 lipca 2019 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu.

Sąd wzywa spadkobierców Wojciecha Błażeja Pawlaka,  aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu do V Wydziału Cywilnego do sprawy V Ns 86/20 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa
do spadku po Wojciechu Błażeju Pawlaku, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po wyżej wymienionym.

Rejestr zmian dla: V Ns 86/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Bandyk
Dokument z dnia:
2020-07-21
Publikacja w dniu:
2020-07-21
Opis zmiany:
b/d