V Ns 775/20

 

ZARZĄDZENIE

 

Poznań, dnia 7 lipca 2021 r.

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny Anna Sarnecka

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2021 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku Bartosza Bednarek

o złożenie do depozytu sądowego

 

zarządza:

 

ustanowić kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego przy ulicy Ku Cytadeli 2/7, 61- 719 Poznań dla nieznanych następców prawnych zmarłego Jarosława Wronki, którym przysługuje wierzytelność w kwocie 24040,50 zł z tytułu zbycia udziałów spółki Clinical Research spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

 

/-/Referendarz sądowy Anna Sarnecka
"Wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.

  


 

Rejestr zmian dla: V Ns 775/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2021-07-16
Publikacja w dniu:
2021-07-16
Opis zmiany:
b/d