V Ns 728/21

 

ZARZĄDZENIE

 

Poznań, dnia 3 grudnia 2021 r.

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny - Anna Sarnecka

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2021 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku Patrycji Paprockiej-Szłapka

o złożenie do depozytu sądowego

 

zarządza:

 

ustanowić kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego przy ulicy Ku Cytadeli 2/7, 61- 719 Poznań dla nieznanych wierzycieli, którym przysługuje wierzytelność:

a)      w kwocie 0,01 zł zabezpieczona hipoteką umowną łączną zwykłą wpisaną pod numerem 1 w księdze wieczystej nr KW PO2P/00225120/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu dla nieruchomości położonej w Luboniu;

b)      w kwocie 0,01 zł zabezpieczona hipoteką umowną łączną zwykłą wpisaną pod numerem 2 w księdze wieczystej nr KW PO2P/00225120/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu dla nieruchomości położonej w Luboniu.

 

 /-/Referendarz sądowy Anna Sarnecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            "Wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.

Rejestr zmian dla: V Ns 728/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2021-12-14
Publikacja w dniu:
2021-12-14
Opis zmiany:
b/d