V Ns 719/18

W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziale V Cywilnym toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 719/18 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przy ul. Ożarowskiej 8 w Poznaniu, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr PO2P/00076952/2. Posiadaczem nieruchomości w dacie twierdzonego upływu terminu zasiedzenia był Stanisław Markiewicz a obecnie są Łukasz Markiewicz i Dariusz Markiewicz. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Rejestr zmian dla: V Ns 719/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grochowicka
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
b/d