V Ns 704/16

V Ns 704/16

Zarządzenie

Dnia 29 kwietnia 2021r.

 

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Michał Tasarek, w Wydziale V Cywilnym

w sprawie z wniosku Marcina Sokołowskiego

Przy udziale uczestników postępowania: nieznanych spadkobierców Stefana Kasprzaka zmarłego dnia 06.01.2015r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  1. na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. z dnia 21.11.2006r.) wzywa się uczestników postępowania - nieznanych spadkobierców Stefana Kasprzaka zmarłego dnia 06.01.2015r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu do odbioru depozytu sądowego w kwocie 8.639,14 zł złożonego w tutejszym sądzie na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 5.04.2017r. w sprawie V Ns 704/16 – po wykazaniu swoich ustawowych uprawnień do przejęcia tej kwoty - w terminie 3 lat od dnia odebrania niniejszego wezwania pod rygorem likwidacji depozytu
  2. (…)

p/p

Przewodniczący V wydziału cywilnego

/-/ SSR Michał Tasarek

Rejestr zmian dla: V Ns 704/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Pieczyńska
Dokument z dnia:
2021-04-30
Publikacja w dniu:
2021-04-30
Opis zmiany:
b/d