V Ns 671/19

 

 

V Ns 671/19

 

 

 

„W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 671/19 z wniosku Elżbiety Molendy przy udziale Tadeusza Pisarczyka, Mieczysława Pisarczyka i Krystyny Pisarskiej o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu przy ulicy Grzybowej 7 o powierzchni 0,0742 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2042/262, obręb Dębiec, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer PO2P/00052620/2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia i wykazali swoje prawo własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało udowodnione”

 

 

 

 

 

/-/ sędzia Kinga Kapelska

Rejestr zmian dla: V Ns 671/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bartkowiak
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d