V Ns 651/18

V Ns 651/18

(uprzednio I Ns 906/13, V Ns 68/10)

Zarządzenie – wyciąg

 

Dnia 18 czerwca 2018r.

 

Przewodniczący SSR Michał Tasarek, Wydział V Cywilny Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

w sprawie z wniosku Skarbu Państwa -Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto

Przy udziale uczestników postępowania:

  1. Komornika Sądowego przy  w Sądzie Rejonowym w Żaganiu – Zbigniewa Zarychty
  2. Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto - Administracyjny Organ Egzekucyjny
  3.  Tomasza Krzyśki

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

  1. na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. z dnia 21.11.2006r.) wzywa się uczestników postępowania - do odbioru depozytu sądowego w kwocie 368 zł – złożonego w tutejszym sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 15.07.2010r. w sprawie V Ns 68/10 z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009 podatnika Tomasza Krzyśki - z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto – po wykazaniu swoich ustawowych uprawnień do przejęcia tej kwoty - w terminie 3 lat od dnia odebrania niniejszego wezwania pod rygorem likwidacji depozytu
  2. (…)

p/p

SSR Michał Tasarek

 Przewodniczący V wydziału cywilnego

Rejestr zmian dla: V Ns 651/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Pieczyńska
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
b/d