V Ns 650/19

„W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 650/19 z wniosku Wiesławy Murawskiej, Marii Murawskiej i Krzysztofa Murawskiego przy udziale Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Bosko w Luboniu i Macieja Jankowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Marcie Büttner, córce Stanisława i Heleny, urodzonej 10 grudnia 1912 r. a zmarłej 24 lutego 1996 r. w Luboniu, ostatnio na stałe przed śmiercią przebywającej w Luboniu. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie spadkowe i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

 

/-/ sędzia Kinga Kapelska

Rejestr zmian dla: V Ns 650/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bartkowiak
Dokument z dnia:
2020-10-06
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Opis zmiany:
b/d